default_mobilelogo

Odczyt stanu wodomierza

Oferta zakładu

Informacje o awariach

23-11-2016r

Sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kańczudze, ul. Św. Barbary 18 na potrzeby zasilania lokali i obiektów.

 1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 2. Wyjaśnienie treści do SIWZ z dnia 28-11-2016r
 3. Ogłoszenie nr 349143.doc
 4. SIWZ ENERGIA 2017 2018.doc
 5. Zal 1 SIWZ formularz oferty.doc
 6. Zal 2 SIWZ oswiadczenie.doc
 7. Zal 3. SIWZ PPE.doc
 8. zal 4 SIWZ wzor do umowy.doc
 9. zal 5 SIWZ pelnomocnictwo.doc

 

22-02-2016r

"1. Przebudowa części budynku biurowo - socjalnego na dz. Nr ewid. Gr. 1478/4 w miejscowości Kańczuga.

2. Przebudowa części budynku socjalno - magazynowego na dz. Nr ewid. Gr. 1775 w miejscowości Siedleczka"

 

05-02-2016

Wykonanie usługi w zakresie badania sprawozdania finansowego Zamawiającego za 2015 rok

 

01-02-2016r.

"1. Przebudowa części budynku biurowo - socjalnego na dz. Nr ewid. Gr. 1478/4 w miejscowości Kańczuga.

2. Przebudowa części budynku socjalno - magazynowego na dz. Nr ewid. Gr. 1775 w miejscowości Siedleczka"

Wyjaśnienie zamawiającego z dnia 09-02-2016r.

Załączniki fakultatywne/opcjonalne:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Równanie dróg dojazdowych
 • Skarpowanie
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Zasypywanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów

W okresie zimowym ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze świadczy usługi w zakresie:

 1. Odśnieżania:  chodników, placów
 1. Usuwania gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo- solną  
 

Zakład dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania:

- Traktor Mitsubishi VT 224 1D z pługiem jednostronnym regulowanym

- Ciągnik rolniczy Ursus C363P

- Koparko- ładowarka JCB z pługiem jednostronnym regulowanym

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

Koszenie:

 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk
 

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO
 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego